Podstawy prawne cz.1

Podstawy prawne

Czynności wykonywane przez kosmetyczkę są objęte przepisami prawnymi. Dotyczą one preparatów kosmetycznych, bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Środki kosmetyczne w całej Unii Europejskiej podlegają określonym wytycznym. Wytyczne te zawarte są w rozporządzeniu w sprawie kosmetyki. Rozporządzenie w sprawie kosmetyki podlega ustawie o produktach żywnościowych i przedmiotach użytkowych.

Wytyczne dla kosmetyki określają przeznaczenie środków kosmetycznych do: czyszczenia, perfumowania, zmiany wyglądu, wpływu na zapach ciała, ochrony oraz utrzymywania w dobrym stanie. Odpowiednio artykuł 1 wytycznych dla kosmetyki określa co to są środki kosmetyczne i do czego służą: „Środki kosmetyczne to materiały lub preparaty przeznaczone do użytku zewnętrznego w obrębie różnych części ludzkiego ciała (skóra, owłosienie, paznokcie, usta i strefa intymna), a także w obrębie jamy ustnej (zęby, błony śluzowe) w celu ich czyszczenia lub perfumowania, zmieniania wyglądu i(lub) wpływania na zapach ciała i(lub) ich ochrony albo utrzymywania w dobrym stanie”. W artykule 2 wytycznych określono, do czego nie wolno używać środków kosmetycznych. Użyte zgodnie z przeznaczeniem lub przewidywanym działaniem środki te nie mogą szkodzić zdrowiu człowieka. (W Polsce o dopuszczeniu danego środka decydują: Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia i Instytut Leków).

Wytyczne dla kosmetyki określają również sposoby oznakowywania oraz wyszczególniania składników produktów. Od 1998 roku zabronione jest testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach. Wytyczne dla kosmetyki zawierają też listy zakazanych (negatywne) i dozwolonych (pozytywne) środków kosmetycznych. Trzy listy pozytywne wymieniają barwniki, środki konserwujące i filtry UV dopuszczone do stosowania w środkach kosmetycznych. Pierwsza lista negatywna zawiera składniki, których nie dopuszczono do stosowania w środkach kosmetycznych. Druga lista negatywna zawiera składniki dozwolone z pewnymi ograniczeniami, które dotyczą stężenia danych substancji lub wymagań co do ich czystości. Ponadto wytyczne dla kosmetyki wymieniają substancje, które według ustawy o lekach muszą być przepisane przez lekarza.

Oznakowanie środków kosmetycznych i wyszczególnianie ich składu podlega różnym wymogom prawnym. Na opakowaniu powinny znaleźć się następujące dane: adres firmy, pojemność, okres przydatności, zastosowanie produktu i ewentualne środki ostrożności w trakcie stosowania. W razie braku miejsca na opakowaniu, dane te mogą być umieszczone na ulotce dołączonej do produktu. Substancje wchodzące w skład środka kosmetycznego muszą być wymienione na opakowaniu w formie listy. Czasami jednak wystarczy napis lub symbol odsyłający do ulotki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *