Alkohole wielowodorotlenowe

Alkohole wielowodorotlenowe

W alkoholach wielowodorotlenowych dwa lub więcej atomów wodoru jest zastąpionych grupami hydroksylowymi (grupy OH). Glikol, środek rozmrażający, jest alkoholem dwuwodorotlenowym. Jego cząsteczka zawiera dwie grupy OH i dlatego dodaje się w nazwie sylabę di-. W kosmetyce stosowana jest …

Etanol, izopropanol

Etanol, izopropanol i butanol są pochodnymi alkanów etanu, propanu i butanu. Alkohole jednowodorotlenowe różnią się od alkanów tym, że jeden atom wodoru wymieniony jest na grupę OH (grupę wodorotlenową). Końcówka -ol w nazwie wskazuje, że mamy do czynienia z alkoholem. …