Liposomy

Liposomy

Cząsteczki substancji powierzchniowo czynnych układają się w wodzie w swoiste struktury zwane micela-mi. W odpowiednio dobranych mieszaninach niepolarnych substancji powierzchniowo czynnych mogą powstawać micele tworzące bardzo złożone układy przestrzenne, zamykające się samoistnie w formę kuleczek, które nazywamy liposomami. Ich powłoka zbudowana jest z co najmniej dwu warstw cząsteczek środka powierzchniowo czynnego, których części hydrofitowe skierowane są na zewnątrz i do wnętrza liposomu. Wewnątrz pozostaje woda (lub roztwór, w których następowało zamykanie liposomu). Liposomy zbudowane z wielu warstw środka powierzchniowo czynnego nazywane są multilamelarnymi.

W kosmetyce stosowane są liposomy o wielkości od 100 do 300 nm (1 nm, czyli nanometr, to jedna miliardowa część metra).

Konstrukcja liposomów jest analogiczna do płaskich warstwowych układów lipidowych, stanowiących uniwersalny składnik żywej materii. Układy zbliżone do liposomów występują m.in. w błonach komórkowych żywych organizmów i w cemencie międzykomórkowym warstwy rogowej naskórka. Najczęstszym materiałem używanym do produkcji liposomów używanych w kosmetyce są fosfolipidy i sterole. Stwierdzono, że substancje te po zemulgowaniu w wodzie z natury mają tendencję do tworzenia liposomów, po prostu postać kuleczki jest dla nich najlepsza i powstaje samoistnie, tak jak kropla jest najlepsza dla rozpryskiwanej wody. Do wnętrza liposomów można wprowadzać rozmaite substancje rozpuszczalne w wodzie. Składniki rozpuszczalne w tłuszczach umieszczają się w liposomach multila-melarnych między warstwami fosfolipidów.

Ze względu na podobieństwo budowy do lipidowych barier naskórka liposomy mają zdolność penetracji do warstwy rogowej naskórka. Po wniknięciu liposomy są rozkładane i uwalniają swoją zawartość. Modyfikując warunki tworzenia oraz substancje wyjściowe można otrzymać liposomy o różnych właściwościach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *