Kosmetyczna ocena skóry cz.2

Ocena przyczynowa dotyczy zależności przyczynowo-skutkowej. Prawo przyczynowe kieruje się regułą, że każde zdarzenie ma przyczynę. Zarówno dla lekarzy, jak i kosmetyczek, ta zasada ma daleko idące znaczenie. Wszystkie objawy mają swoją przyczynę. Znalezienie tej przyczyny oznacza zaakceptowanie jej jako niezmiennej i wewnętrzne pogodzenie się z nią lub znalezienie jej i usunięcie, co pozwoli odzyskać harmonię całości. Wyłączne leczenie objawów nigdy nie przyniesie sukcesu.

Oceny objawowej i przyczynowej nie możemy rozdzielać, jeżeli poważnie podchodzimy do kosmetyki jako całości. Do postawienia rozpoznania konieczne jest spełnienie niżej podanych warunków:

1.    Kwalifikacje kosmetyczki: powinna ona mieć podstawową wiedzę z zakresu anatomii, dermatologii, psychologii i stanów chorobowych.

2.    Zdolność analitycznego myślenia: każdy objaw ma głębiej leżącą przyczynę. Może ona mieć podłoże zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Szukając przyczyn objawów skórnych najpierw bierzemy pod uwagę funkcjonowanie organizmu.

3.    Atmosfera w czasie oceny: potrzebujemy wielu informacji od naszej klientki, także bardzo osobistych, czasami nawet intymnych. Im lepiej chcemy kogoś poznać, tym więcej musimy o nim wiedzieć. Jeżeli chcemy rozpatrywać objawy skórne w kontekście całego organizmu, musimy uzyskać dane o teraźniejszym i dotychczasowym życiu, jeżeli mogą one mieć związek ze stanem skóry. Dane te otrzymamy tylko wtedy, jeżeli zdobędziemy zaufanie klientki i stworzymy odpowiednią atmosferę w czasie rozmowy. Informacje te należy traktować jako poufne.

Wszystkie dane uzyskane z wywiadu i oceny zapisujemy w karcie klientki. Należy je traktować bardzo poufnie. Dostęp do danych klientki może mieć tylko osoba odpowiedzialna za wykonanie zabiegu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *