Ochrona środowiska cz.1

Ochrona środowiska

Ochronę środowiska można pojmować jako element higieny. Higiena środowiska dotyczy wpływu wody, powietrza i klimatu na zdrowie człowieka.

Przedmiotem higieny środowiska jest: zaopatrzenie w wodę pitną, utylizacja ścieków, ochrona powietrza, wody i gleby przed zanieczyszczeniami oraz utylizacja odpadów. Ochrona środowiska równa się ochronie zdrowia, dlatego także w gabinecie kosmetycznym powinnyśmy o niej pamiętać.

Na ztą jakość powietrza w pomieszczeniach gabinetu kosmetycznego może mieć wptyw materia? budowlany, materia), z którego wykonano wyposażenie, środki czyszczące, tzw. odświeżacze powietrza lub dym papierosowy. Niezbędne jest dlatego regularne, codzienne wietrzenie pomieszczeń w celu wyeliminowania przykrych zapachów oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powietrza.

Kolejną ważną sprawą jest postępowanie z odpadami. Przede wszystkim należy ograniczać ich ilość. Ograniczanie odpadów ma większą wartość niż ich utylizacja, ta zaś ma przewagę nad ich izolowaniem od środowiska. Przez utylizację odpadów rozumiemy przetwarzanie ich na surowce (np. osobne zbieranie szklą, papieru, starej odzieży itd.). Dla gabinetu kosmetycznego oznacza to unikanie zbędnych opakowań. Lepiej jest używać opakowań wielorazowych lub zbiorczych. Odpady należy segregować. W miarę możliwości nie powinno się używać narzędzi jednorazowych. Zasady usuwania odpadów regulują rozporządzenia w sprawie higieny. Przedmioty ostre (np. igły) można wyrzucać do śmieci wyłącznie w zamkniętych opakowaniach, zabezpieczających przed skaleczeniami. (Wg polskich norm ostre przedmioty, np. igły, należy spalać lub gromadzić w specjalnym pojemniku i oddawać do spalarni.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *