Podstawy prawne cz.3

Ochronę pracy reguluje cały zbiór pojedynczych ustaw i rozporządzeń, które znajdują się m.in. w niemieckim kodeksie cywilnym. Paragraf 618 kodeksu cywilnego określa obowiązek pracodawcy podjęcia wszystkich kroków koniecznych dla ochrony przed wypadkami i ochrony zdrowia. W Ustawie Przemysłowej §120a, akapit …

Podstawy prawne cz.2

W celu międzynarodowego ujednolicenia nazw składników, stworzono wspólny system nazewnictwa, czyli indeks INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Nazwy barwników podawane są według Colour lndex. Jednolite nazewnictwo i wyszczególnianie nazw składników ma znaczenie przede wszystkim dla osób uczulonych i wrażliwych, …

Podstawy prawne cz.1

Podstawy prawne

Czynności wykonywane przez kosmetyczkę są objęte przepisami prawnymi. Dotyczą one preparatów kosmetycznych, bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Środki kosmetyczne w całej Unii Europejskiej podlegają określonym wytycznym. Wytyczne te zawarte są w rozporządzeniu w sprawie kosmetyki. Rozporządzenie w sprawie kosmetyki …