Warunki przystąpienia do zabiegu kosmetycznego

Warunki przystąpienia do zabiegu kosmetycznego.

Podstawą kompleksowej kosmetyki jest rozpoznawanie związków między różnymi zjawiskami życia i ich wzajemnych korelacji. Ważnym zagadnieniem jest tu problem zdrowia i choroby, gdyż kosmetyczka może wykonywać zabiegi tylko u osób zdrowych. Zdrowie to harmonia psychiki i fizjologii oraz zdolność przystosowania się do stale zmieniających się warunków środowiska. Organizm jest chory wówczas, gdy funkcje jego poszczególnych organów na tyle odbiegają od normy, że zdolność przystosowawcza organizmu zostaje zachwiana. Granica między zdrowiem a chorobą jest płynna.

Okres przedchorobowy to faza zaburzeń zdrowotnych, w czasie której nie pojawiają się żadne wyraźne objawy. Duże znaczenie ma wówczas kompleksowa ocena kosmetyczna. Kompleksowe zabiegi kosmetyczne regenerują organizm i wspomagają jego mechanizmy samoregulujące. Odprężenie i dobre samopoczucie zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, biorą górę nad czynnikami ujemnymi. Dzięki temu zabiegi kosmetyczne utrzymują lub przywracają stan harmonii całego organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *